PUŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Get Adobe Flash player

O NAS

Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powstało w 2003 r. i od tego czasu działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie. PSnRON upowszechnia ideę pomocy osobom niepełnosprawnym a także prowadzi działania propagujące zdrowy styl życia, realizuje działania w zakresie kompleksowej terapii osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i zachowaniu. Organizujemy szkolenia dla rodziców, terapeutów i pedagogów. Wierzymy, że nasze szerokie działania wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie społeczeństwa i rozwój naszej organizacji, że nasze stowarzyszenie rozwinie się jak skrzydło obejmujące swoją ochroną wszystkich, którzy tego potrzebują. Działamy nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.