PUŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Get Adobe Flash player

Misja

Z LUDŹMI DLA LUDZI


Nasze Stowarzyszenie tworzą ludzie, którzy chcą pomagać i ci, którym ta pomoc jest potrzebna. Każdy z nas ma w sobie jakiś dar - coś, co może ofiarować innym i chce to coś przekazać dalej. Wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ich rodziny poprzez profilaktykę, terapię, rehabilitację i przeciwdziałanie patologiom. A im więcej nas jest, tym więcej możemy ofiarować innym i większą grupę osób możemy objąć pomocą.