Get Adobe Flash player

Oświata zdrowotna

Pielęgniarka w WTZ sprawuje opiekę pielęgniarską nad uczestnikami Warsztatu. Prowadzi zajęcia w ramach oświaty zdrowotnej poprzez pogadanki na temat zdrowego trybu życia, higieny osobistej oraz innych aspektów dotyczących zdrowia. Pielęgniarka sprawuje także opiekę pielęgniarską nad uczestnikami podczas imprez okolicznościowych, wyjazdów i wycieczek itp..