Get Adobe Flash player

Terapia psychologiczna

Psycholog pracujący w Warsztacie Terapii Zajęciowej dokonuje oceny umiejętności każdego uczestnika, pomaga określić, w czym jest dobry, a co jeszcze należy rozwijać.


    W Warsztacie zapewniamy udział uczestnikom w zajęciach psychologicznych w formie terapii indywidualnej, jak i zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. Spotkania indywidualne z psychologiem mają - w zależności od sytuacji -  formę interwencji, doradztwa, poradnictwa itp. 
Psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności, pomaga też w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych. 


    W ramach pomocy psychologicznej zajęcia prowadzone są także zajęcia grupowe zawierające tematy zgodne z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii stworzonym dla każdego uczestnika. Terapia grupowa nakierowana jest na rozwijanie poszczególnych funkcji i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie oraz sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.


Prowadzone są także zajęcia relaksacyjne, których celem jest redukcja napięcia 
nerwowego oraz wypoczynek psychiczny i fizyczny.


Psycholog prowadzi także poradnictwo dla rodziców i opiekunów uczestników, a także szkolenia dla pracowników.