PUŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Get Adobe Flash player

Działania

Działania PSnRON skupiają się na:

-docieraniu do osób potrzebujących pomocy i rozpoznawaniu ich potrzeb i udzielaniu pomocy,

-aktywizowaniu osób niepełnosprawnych aby w pełni uczestniczyli w życiu społecznym,

-podnoszeniu świadomości środowiska nt. niepełnosprawności i potrzeb osób niepełnosprawnych,

-propagowaniu osiągnięć osób niepełnosprawnych,

-prowadzeniu terapii oraz rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz wszystkich osób potrzebujących tego typu pomocy,

-organizowaniu życia kulturalnego, oświatowego, sportowego i rekreacyjnego,

-organizowaniu zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, szkoleń, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów,

-organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kolonii, obozów,

-prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej,

-prowadzeniu działań edukacyjnych, profilaktycznych,